menu Created with Sketch. close Created with Sketch.

Gebruiksdoel

De IDS-2 brengt het cognitieve en algemene ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren gedetailleerd in kaart.

Toepassingen

De IDS-2 is gestandaardiseerd voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 20 jaar. Het instrument kan worden ingezet bij het in kaart brengen en diagnosticeren van cognitieve beperkingen, leerstoornissen en achterstanden in de motorische ontwikkeling. Daarnaast biedt de IDS-2 inzicht in de sterkten en zwakten van een kind op sociaal-emotioneel gebied.

Publicaties

Over de wetenschappelijke basis en de praktische bruikbaarheid van de IDS-2 is in talloze wetenschappelijke artikelen in verschillende talen gepubliceerd.

Lees verder

Modulaire benadering

De IDS-2 heeft een modulair ontwerp, waardoor elke individuele testafname kan worden aangepast op een specifieke diagnostische vraag. Afnametijden:

  • Intelligentie: IQ screening (10 minuten); IQ verkort (50 minuten); IQ profiel (90 minuten)
  • Executieve functies (30 minuten)
  • Psychomotoriek (20 minuten)
  • Sociaal-emotionele competenties (15 minuten)
  • Schoolse vaardigheden (afhankelijk van de leeftijd: 30-60 minuten)
  • Werkhouding (7 minuten)

Digitale scoring

De normscores van de IDS-2 worden berekend via het online testplatform van Hogrefe (HTS 5). Deze scoring en het digitale rapport is bij de prijs van de papieren afname inbegrepen. Het gebruik van HTS 5 is gratis.

Het continue normeringsmodel zorgt voor zeer nauwkeurige scoreberekeningen. De IDS-2-uitkomsten bestaan uit scores op maandniveau; hierdoor is papieren uitgave van de normtabellen onmogelijk. Met behulp van de Normviewer-functie zijn alle normgegevens in te zien binnen HTS 5.

Lees meer

Betrouwbaarheid en validiteit

Informatie over de interne consistentie en de test-hertestbetrouwbaarheid is in alle talen beschikbaar. Er zijn voor elk taalgebied onderzoeken beschikbaar naar de constructvaliditeit met diverse instrumenten (bijv. SON-R 6-40, WISC, M-ABS-2), naar de criteriumvaliditeit (bijv. met schoolprestaties), en naar de differentiële validiteit (bijv. ADHD, autismespectrumstoornissen, TOS, hoogbegaafdheid).

Standaardisatie

De IDS-2 is op dit moment beschikbaar in twee talen:

  • Duits: 1.672 kinderen en jongeren van 5 tot en met 20 jaar, getest in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in de periode 2015-2017.
  • Nederlands: 1.665 kinderen en jongeren van 5 tot en met 20 jaar, getest in Nederland in de periode 2016-2017.

In negen andere landen wordt aan de IDS-2 gewerkt: Brazilië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Intelligentie

De meting van intelligentie is gebaseerd op het Cattell-Horn-Carroll (CHC)-model. De IDS-2 geeft inzicht in verbaal en abstract redeneren, korte- en lange-termijn-geheugen, visuele verwerking en verwerkingssnelheid. Intelligentiescores kunnen worden berekend op basis van twee, zeven of veertien subtests.

Lees verder

Bestellen

De IDS-2 is nu beschikbaar in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland en Polen; in andere landen wordt aan de IDS-2 gewerkt.

Lees verder

IDS-2 ervaren

Ons team geeft op congressen en evenementen op vele plekken in de wereld presentaties over de IDS-2.

Lees verder